Proizvodnja alata

Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja alata za lijevanje, ekstrudiranje, brizganje plastičnih masa, vulkanizaciju gume i plastičnu deformaciju.

Konstruiranje alata

Osim same proizvodnje alata, tvrtka se bavi konstruiranjem alata za navedene tehnologije, te projektiranjem kompletnog proizvodnog procesa za određeni proizvod.

Proizvodnja s alatima

Redovna djelatnost je također preuzimanje maloserijske i velikoserijske proizvodnje sa alatima koji su naš proizvod, što samo po sebi uključuje održavanje alata za cijelo vrijeme korištenja.

 

 

 

 

Adresa:

Slobodna carinska zona
Rodoč b.b.
Mostar 88000, Bosna i Hercegovina

E-mail kontakt:

info@ditrx.ba
ditrx@tel.net.ba

Telefon/fax:

Telefon: +387 36 350217 Fax: +387 36 351398